พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน หลวงพ่อคูณ ปี36 วัดไร่ จ.นครราชสีมา
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:39 pm
เรื่อง: พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน หลวงพ่อคูณ ปี36 วัดไร่ จ.นครราชสีมา
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน หลวงพ่อคูณ ปี36 วัดไร่ จ.นครราชสีมา

พระกริ่งทิ้งทวน  สร้าง 3 เนื้อ

1. เนื้อทองคำ อุดกริ่งทองคำ
2. เนื้อเงิน อุดกริ่งเงิน
3. เนื้อนวะโลหะ อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:41 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อทองคำ อุดกริ่งทองคำ

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:41 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อทองคำ อุดกริ่งทองคำ

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:42 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อเงิน อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:42 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อเงิน อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:43 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อเงิน อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:44 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อนวะโลหะ อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:44 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อนวะโลหะ อุดกริ่งเงิน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 13 Jul 2010 03:44 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งทิ้งทวน เนื้อนวะโลหะ อุดกริ่งเงิน