กุมารทอง หลวงพ่อเต๋-หลวงปู่แย้ม
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 09 Nov 2010 06:00 pm
เรื่อง: กุมารทอง หลวงพ่อเต๋-หลวงปู่แย้ม
ตอบโดยอ้างข้อความ

กุมารทอง หลวงพ่อเต๋-หลวงปู่แย้ม

คาถาบูชากุมารทอง สูตรของหลวงพ่อเต๋,หลวงพ่อแย้ม

ตั้งนะโม (3 จบ)

"พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนืองๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด"

คาถาเรียกกุมารทอง

"โอม พะนิจิ เจรุนิ พันธัง เอหิ มะมะ"

คาถาเรียกกุมาร (2)

จิเจรุนิ จิตตัง เจตะสิกัง รูปัง กุมาโรวา นะมามามา นะมะพะทะ นะมะอะอุ กุมารัง กุมารีนัง
ปิยังมะมะ ปุตตัง วะชะยาติ เจ้ารักยม กุมารทอง จงมา ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกกุมารทานอาหาร

"โอม กุมาระ รักยม มารับโภชนา อาคัจฉาหิ ติวัปตับโพ อาคัจฉาหิ มาลูกมา" แล้วเรียกชื่อเขา

คาถาบูชากุมารทอง เพิ่มพลัง 1 (สุดยอด) ใช้ได้กับทุกสำนัก

ตั้งนะโม (3 จบ)

"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"

คาถาเพิ่มพลังกุมารทอง 2

โอม สุวรรณโน ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก
สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพะคาเมสุโคจะโร
สัพพะชะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวัต ติโก
รัตนะ ตะ ยานุภาเวนะ รัตนะ ตะ ยะ เตชะสา เทวานัง อิทธิ พะเลนะ กุมา โร จะ มหิทธิ โก
 
กุมารัง กุมารีนัง ปิยัง มะ มะ ปุตตัง วะชายะติ ...................จงมา ปิยังมะ มะ

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 09 Nov 2010 06:01 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

“วิธีการเลี้ยงกุมารทอง”

กุมารทองที่จะเลี้ยงมี 2 ลักษณะ

1. กุมารเทพ

ข้อดี 
- เราไม่ต้องเซ่นเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ
- ไม่ให้โทษแก่ผู้เลี้ยงเมื่อเราไม่ได้เซ่นดูแล
 
ข้อเสีย
- เมื่อบนบาลอะไรแล้วได้ผลช้าหน่อย
- ไม่ค่อยแสดงฤทธิ์เดชให้เห็น

2.  กุมารพราย

ข้อดี
- แสดงฤทธิ์บ่อยๆ
- ได้ผลเร็วเมื่อบนบาลแล้ว

ข้อเสีย
- ต้องเซ่นเลี้ยงด้วยอาหารหยาบอย่างขาดมิได้ (ยกเว้นบางตำหรับ)
- หากขาดการเซ่นเลี้ยงแล้วอาจให้โทษแก่ผู้เลี้ยงได้ (ยกเว้นแต่อาจารย์ผู้สร้างนั้นกำกับมาดี)

**อาหารหยาบก็คือ ขนม น้ำแดง นม ผลไม้ ฯลฯ

ขั้นตอนเมื่อเราได้กุมารมาแล้ว

1. เมื่อเราได้กุมารมาแล้วให้เราจัดการตั้งชื่อให้กับเขา โดยแบ่งได้ดังนี้
1.1 ชื่อที่เน้นโชคลาภ เช่น ทองมา เรียกทรัพย์ พูลเงิน พูลทอง ทองไหลมา เป็นต้น
1.2 ชื่อที่เน้นทางดุดัน เฝ้าบ้าน แคล้วคลาด เช่น ชัย เพชรมั่น คง กล้า แกร่ง เป็นต้น

2. ก่อนนำเข้าบ้านให้ทำตามนี้

2.1 หาที่ตั้งให้เหมาะสมโดย ไม่อยู่สูงกว่าพระ หรือ ต่ำติดพื้น และไม่ควรหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตก

2.2 จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดังนี้

“ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานบอกกล่าวแด่ พระภูมิ เจ้าที่ ผีปู่ ผีย่า ผีตา ผียาย ผีเหย้า ผีเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ อยู่ภายในสถานที่ แห่งนี้ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำ เจ้า...... เข้ามาเลี้ยงภายในบ้าน เพื่อให้เจ้า..... เฝ้าทรัพย์สิน ให้โชคให้ลาภ ขอให้ พระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ ผีย่า ผีตา ผียาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้เจ้า.... เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านได้สะดวกด้วยถิด”

2.3 เมื่อทำการเปิดทางให้กับเจ้ากุมารลูกของคุณแล้ว ให้นำกุมารมาตั้ง ณ ที่ที่เตรียมไว้ จัดหาดอกไม้ และน้ำแดง 1 ขวด แล้วจุดธูปบอกกุมาร  โดย พราย 1 ดอก/ เทพ 5 ดอก  แล้วท่องว่า “ กุมารัง นะกุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธฯ “

“เจ้ากุมารทองของพ่อเอ๋ย ต่อไปนี้เจ้าชื่อ ..... และต่อไปนี้คนนี้คือพ่อ(แม่)ของเจ้า พ่อ(แม่)จะเรียกเจ้าว่า ..... มาอยู่ที่บ้าน ให้ช่วยกันดูแลบ้านเฝ้าบ้านให้ดี ช่วยกันทำมาหากินนะ แล้วพ่อ(แม่)จะซื้อของเล่นให้ เวลาพ่อ(แม่)ไปไหนก็ไปกัน เวลาพ่อกินอะไรก็กินกันนะ ไม่ต้องรอให้พ่อ(แม่)อนุญาติ อยากได้อะไรอยากกินอะไรมาบอกพ่อนะ“ (หากมีกุมารอยู่แล้วให้กล่าวเพิ่มว่า เจ้า...(ชื่อกุมารองค์เดิม)..วันนี้พ่อ(แม่)นำ น้องเค้ามาอยู่ด้วยนะ อยู่ด้วยกันก็รักกันนะช่วยกันดูแลบ้าน หาเงินหาทองอย่าทะเลาะกันนะ)

3.ตามด้วย คาถาปลุกและบูชากุมารทอง สูตรของหลวงพ่อแย้ม

ตั้งนะโม (3 จบ)

"พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ”

ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนืองๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด"

************** เป็นอันเสร็จพิธี *************

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 09 Nov 2010 06:02 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

** วันพระหรือวันไหนที่สะดวก ให้เรานำข้าวปลาอาหาร หรือขนม หรือผล ไม้ ดอกไม้ มาบูชา เค้าแล้วบอกกล่าวเค้าว่าให้ช่วยกันหาเงินหาทอง เฝ้าบ้านดูแลคนในบ้าน ขาดเหลืออะไรบอกพ่อ(แม่)นะ หรือขอพรจากเขา

ของถวายกุมารทองที่ชอบมีดังนี้ (ให้จุดธูปบอกเวลาถวายทุกครั้ง)
- น้ำแดง,น้ำสี,น้ำผลไม้ (แล้วแต่จะตกลงให้กี่ขวดต่อสัปดาห์)
- กล้วยน้ำว้า ขนมโบราณ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ขนมปังไส้ต่าง ๆ
- ผลไม้มีรสหวาน มีสีสันน่ารับประทาน
- น้ำเปล่า **ห้ามขาดจากหิ้ง

สำนึกของผู้ที่เลี้ยงกุมารทอง

1. คุณต้องระลึกไว้เสมอว่ากุมารนั้นคือลูกของคุณ เสมือนคนจริงๆ
2. หมั่นหาของเล่นขนมมาให้เค้า (หากเราสมหวังจากการขอพรจากเรา)
3. หมั่นคุยกับเค้า (บ่อยๆได้ยิ่งดี เดินผ่านหิ้งเขาก็พูดแต่สิ่งดีดีกับเขา)
4. หากเบื่อแล้วคิดจะเลิกเลี้ยง นั้นควรนำเค้าไปปล่อยโดยให้ผู้ที่มีพลังจิต หรือพระปลดปล่อยเค้าไป

**หากมีโอกาสใส่บาตรหรือทำบุญ ก็ควรกรวดน้ำให้ กุมารทองด้วย เขาจะมีพลังมากขึ้นและได้อานิสงค์จากเรา

 1.คาถาปลุกเรียกกุมารทองฯ.....กุมารัง นะกุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธฯ

2.คาถาบูชากุมารทอง (สำหรับบูชาทำให้กุมารทองเก่งกล้า)

ตั้งนะโม (3 จบ)

"นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม"