พระธาตุพระสิวลี..เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ผู้ตั้ง ข้อความ
อัฐ


วันที่เข้าร่วม: 10 Jun 2008
ตอบ: 326
ตอบเมื่อ: 10 Jun 2008 01:42 pm
เรื่อง: พระธาตุพระสิวลี..เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ตอบโดยอ้างข้อความ

อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยนับเป็นอานุภาพที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดในสามโลก เพราะพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้น เป็นผู้หมดไปจากความสะดุ้งหวาดกลัว เป็นผู้พ้นโลกแล้ว และยังเปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ พร้อมด้วยเมตตาคุณอันจะสุดประมาณมิได้  ในเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้น

พระสีวลีเป็นพระอรหันตสาวกพระองค์หนึ่งที่มีอานุภาพเป็นเลิศทางด้านโชคลาภ

ท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตร บวชเมื่ออายุ ๗ ขวบทันทีที่ปลงผมเสร็จก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงทันที นับว่าท่านเป็นพระอรหันตสาวกผู้เปี่ยมบารมีอย่างยิ่งพระองค์หนึ่ง  ช่วงชีวิตของพระสีวลีนั้นกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงบุญบารมีของพระสีวลีด้วยพระญาณของพระองค์เป็นอย่างดี และได้ทดสอบบารมีของพระสีวลีหลายครั้ง ีเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลาย

เมื่อพระพุทธองค์ได้ทดสอบบารมีครบ ๗ ครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าพระภิกษุและบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย พระพุทธองค์จึงทำการแต่งตั้งให้พระสิวลีเถระเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศที่สุดทางด้านโชคลาภ

คุณของพระสิวลีนั้นยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น กล่าวขานกันว่าเมื่อท่านธุดงค์ไปที่ใด แม้ว่าสถานที่แห่งนั้นจะแห้งแล้วกันดาร แต่เมื่อทันทีที่ท่านก้าวบาทไปแล้ว สถานที่นั้นจะกลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ทันที  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคติทำให้ครูบาอาจารย์ยุคหลังทำการสร้างรูปเหมือนพระสิวลีไว้ประดิษฐานตามบ้านเรือน เพื่อให้เกิดอานิสงค์ทางความเจริญร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภต่างๆ นาๆ

ตัวแทนของพระสิวลีนั้นมีมากด้วยกันหลายอย่าง เช่น ยันต์พระสิวลี รูปปั้นพระสิวลี ซึ่งโดยมากจะมีสองลักษณะคือ ปางธุดงค์ และ ปางฉันอาหาร นอกจากนี้สิ่งพิเศษสุดที่เป็นตัวแทนของพระสิวลีคือ “พระธาตุพระสิวลี”

พระธาตุพระสิวลี เป็นพระธาตุพระอรหันตสาวกที่มีลักษณะแปลกประหลาดกว่าพระธาตุโดยทั่วๆ ไปเพราะพระธาตุ หรือพระอรหันตสาวกโดยทั่วๆ ไปนั้น มักมีลักษณะกลมเกลี้ยงเป็นมันเงางาม ถ้าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้า เราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะละเอียดดั่งเม็ดกรวดเม็ดทราย แต่ขาวใสดุจเพชรบ้าง มุกดาบ้าง สวยงามผิดแผกไปกว่าเม็ดทรายธรรมดาทั่วไป

แต่สำหรับพระอรหันตธาตุของพระสิวลีนั้นต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะพระอรหันตธาตุของท่านนั้นมีลักษณะงอกไปมา เป็นปุ่มป่ำ ดูแปลกพิกล ทั้งนี้โบราณจารย์กล่าวว่าที่มีลักษณะงอกไปมาเช่นนั้น มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความงอกงามเจริญก้าวหน้า อุดมสมบูรณ์นั่นเอง

พระธาตุพระสิวลีนั้นเป็นสิ่งที่หาพบได้ยากที่สุด ในเจดีย์พระธาตุทั่วไปจะหาพระธาตุพระสิวลีสักองค์นั้นยากนัก การจะหาพระธาตุพระสิวลีได้ต้องหาถ้ำพระธาตุ ซึ่งเปรียบได้กับการหาลายแทงสมบัติ ที่มักจะปกปิดเป็นความลับในหมู่ผู้รู้   เพราะหากเผยแพร่ไปจะทำให้คนมาวุ่นวายกับถ้ำพระธาตุได้ จนเสียความสงบและอาจทำให้พระธาตุเสด็จจากไปหมด หรือโดนคนมาทำลายเอาไปด้วยความโลภได้อย่างไรก็ตาม   พระธาตุพระสิวลีนั้นในปัจุบันได้มีการค้นพบจากถ้ำต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ถ้ำพระธาตุจากเขาสามร้อยยอด ถ้ำพระธาตุจากถ้ำรัตนคีรี ที่ จ.อุทัยธานี ถ้ำพระธาตุเขาเก้ายอด จ.ชุมพร และอีกหลายสถานที่ ที่ค้นพบพระธาตุพระสิวลี

ความน่าอัศจรรย์ของพระธาตุพระสิวลีที่ค้นพบกันนั้น คือ องค์พระธาตุขนาดเล็กใหญ่จะไม่อยู่ปะปนกัน แต่จะแยกกันเป็นกองๆ เหมือนมีคนมาจัดเอาไว้ ภายในถ้ำพระธาตุจะมีแท่นหินที่มีลักษณะเหมือนกับใบบัว ทำหน้าที่เป็นดั่งพานตั้งรองรับเอาไว้ ภายในพานหินนั่นแหละ ที่มีองค์พระธาตุพระสิวลีอยู่

ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือพระธาตุทุกพระองค์จะแช่อยู่ภายในน้ำที่มีความเย็นเฉียบ ภายในถ้ำพระธาตุที่พบพระธาตุพระสิวลีโดยมากมักเป็นถ้ำที่มีน้ำลอดผ่านกลางถ้ำ โบราณเรียกถ้ำลักษณะเช่นนี้ว่า ถ้ำน้ำลอดปรอทขาว  ถือว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มักมีธาตุกายสิทธิ์ชนิดต่างๆอยู่ภายในเช่นเหล็กไหล พระธาตุ ปรอทกายสิทธิ์เป็นต้น

อัฐ


วันที่เข้าร่วม: 10 Jun 2008
ตอบ: 326
ตอบเมื่อ: 10 Jun 2008 01:55 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

การอัญเชิญพระธาตุพระสิวลีนั้น

ต้องจุดธูปไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาให้ดีเสียก่อน เพราะหากเจ้าป่าเจ้าเขาไม่พอใจอาจเกิดอาถรรพ์แก่ผู้ที่เข้าถ้ำไปอัญเชิญขึ้นมาได้  ที่สำคัญต้องไม่มีความโลภ ไม่ใช่ว่าเจอองค์พระธาตุแล้วจะเอาต้องเอาไปให้ได้มากที่สุด เช่นนี้ไม่ได้จะเกิดอาเพศต่อคณะที่ไปค้นหา ผู้ที่ค้นหาเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีล ปฏิบัติธรรม มีพรหมวิหาร ๔ ตั้งสัจจะว่า  พระธาตุที่ได้จะนำไปบูชาโดยส่วนตนก็ดี หรือจะนำไปบรรจุในพระธาตุเจดีย์ที่หนึ่งที่ใดก็ดี หากทำได้ดั่งนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  สิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคือการนำเอาพระธาตุพระสิวลีไปขาย หรือนำไปทุบด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าข้างในนั้นเป็นอะไร  การกระทำเช่นนี้จะเป็นภัยแก่ตัวเอง หากทำไปแล้วต้องจุดธูปขอขมาลาโทษ และถือศีลเคร่งครัดเป็นการขอขมาต่อธาตุกายสิทธิ์

พระธาตุพระสิวลีนั้นมีความอัศจรรย์ต่อผู้บูชามากมาย ที่เห็นเป็นอัศจรรย์คือ แม้ว่าเลี่ยมเอาไว้แล้ว พระธาตุพระสิวลีก็สามารถงอกขึ้นได้

เรื่องการงอกขึ้นของพระธาตุพระสิวลีนั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก เพราะถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพระธาตุโดยทั่วๆ ไป

พระธาตุโดยทั่วๆ ไปนั้น อาจเสด็จเพิ่มขึ้น หรือขยายขนาด แต่ไม่มีการงอกไปมา แต่สำหรับพระธาตุพระสิวลีนั้นสามารถงอกได้ แม้เลี่ยมไว้ในตลับก็ยังงอกได้อยู่ดี  ทั้งนี้เขาเชื่อว่าอำนาจในการงอกของพระสิวลีนั้นขึ้นอยู่กับอำนาจจิตของผ้าสวมใส่บูชา หากว่าผู้ที่ศรัทธาบูชานั้นหมั่นปฏิบัติจิตตนสม่ำเสมอ มีความบริสุทธิ์ในศีล อำนาจจิตอันเป็นบุญของบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นแรงพลังในการกระตุ้นการงอกของพระธาตุพระสิวลี

เคล็ดลับในการบูชาพระธาตุพระสิวลีอีกประการหนึ่งคือ การหาน้ำสะอาดมาสรงองค์พระธาตุ หากทำได้ท่านว่าจะทำให้ผู้บูชามีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอๆ  และเชื่อว่าหากสามารถหล่อน้ำไว้ได้ก็ยิ่งดี ทำให้ร่มเย็นเป็นสุขมากมายด้วยลาภอุดมสมบูรณ์ เงินทองไม่ขาดมือ

การบูชาพระธาตุพระสิวลีนั้น คนโบราณมีคติในการนับถือสองประการ

ประการหนึ่งในฐานะเป็นพระธาตุหรือธาตุสมมุติของพระสิวลีเจ้า ในที่นี้หมายความว่า พระธาตุพระสิวลีนั้นเป็นกระดูกของพระสิวลีที่เกิดขึ้นหลังจากณาปนกิจท่านไปแล้ว

ประการที่สองที่เรียกว่าธาตุสมมุตินั้นคือ เมื่อถ้ำใดเกิดหินที่มีรูปร่างคล้ายพระธาตุของพระสิวลีโดยตรง ท่านว่านั้นเกิดจากบุญญาภินิหารของพระสิวลีหรือเทพเทวดาที่รักษาถ้ำ จัดเป็นธาตุสมมุติแทนองค์พระสิวลีเรียกว่าพระธาตุพระสิวลีเช่นกัน

มีอภินิหารดุจเดียวกันพระธาตุทุกประการ คือเสด็จไปเสด็จมาได้ งอกไปมาได้ มีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ มีอานุภาพทางโชคลาภอุดมสมบูรณ์ด้วย

อีกคตินั้นนอกจากการนับถือพระธาตุพระสิวลีเป็นพระธาตุของพระอรหันแล้ว  ยังนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลชนิดหนึ่งอีกต่างหาก

คนโบราณที่มีพระธาตุพระสิวลีนั้นจะหวงแหนเป็นพิเศษ  บางท่านใช้พกเลี่ยมติดตัว กล่าวว่าเสมือนมีเหล็กไหลหรือมีพระเครื่องชั้นยอด บางท่านเก็บไว้ในห้องพระไม่บอกใครเพราะกลัวคนขอ เป็นที่หวงแหนปิดบังกันมากนัก  คนไทยสมัยก่อนรวมไปถึงคนพม่า คนมอญ ไทยใหญ่ คนล้านนา ล้วนนับถือในบุญญานุภาพของพระสิวลีด้วยกันทั้งสิ้น เพราะเชื่อว่าถ้าบ้านไหนมีพระธาตุพระสิวลีหรือรูปสมมุติของพระสิวลีอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ในบ้าน ท่านว่าชาตินี้ไม่มีอดอยาก ที่ยากจนก็กลับร่ำรวยขึ้นมาได้

ดังนั้นพระธาตุพระสิวลีและรูปสมมุติของพระสิวลีจึงถือว่าเป็นเครื่องรางปาฏิหาริย์ที่ทรงอานุภาพสูงสุดทางโชคลาภ ร่ำรวย

ท้ายสุดนี้ผู้ที่ยังไม่มีรูปสมมุติของพระสิวลี ก็ลองสวดคาถาบูชาพระสิวลีบทนี้ดูก่อนก็ได้ หากเราศรัทธาแล้วย่อมบังเกิดอานุภาพทางโชคลาภขจัดความยากจนได้เช่นกัน

คาถาหัวใจพระสิวลีมีดังนี้
นะโม 3 จบ
นะ ชา ลี ติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ชาลิตินะ
สวดก่อนและก่อนเปิดร้าน